Piasecki Gągała – Biuro rachunkowe Koszty własnego mieszkania w JDG - Piasecki Gągała - Biuro rachunkowe

Koszty własnego mieszkania w JDG

Koszty własnego mieszkania w JDG

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej proporcjonalnej części wydatków na mieszkanie.

Jakie koszty można uwzględnić?

Wszystkie związane z używaniem mieszkania na cele działalności, przykładowo: czynsz, naprawy, wyposażenie, koszty utrzymania, odsetki od kredytu na zakup mieszkania, opłaty za media (woda, prąd, gaz).

Wszystkie koszty są uwzględniane w takiej części, w jakiej mieszkanie jest przeznaczone na prowadzenie działalności. W przypadku przeznaczenia 20% mieszania na cel JDG jako koszt uwzględnimy 20% wysokości wydatku.

Warunki:

  1. Oświadczenie przedsiębiorcy o przekazaniu części mieszkania na cel JDG (standardowo od 20% do 50%).
  2. Adres musi być wskazany w CEIDG. Nie musi to być główne miejsce wykonywania działalności, wystarczy, że mieszkanie jest wskazane jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności.

 

Jako biuro rachunkowe powinniśmy otrzymać:

  1. Oświadczenie przedsiębiorcy o przekazaniu części mieszkania na cel JDG (standardowo od 20% do 50%).
  2. Adres musi być wskazany w CEIDG. Nie musi to być główne miejsce wykonywania działalności, wystarczy, że mieszkanie jest wskazane jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności.

 

Potencjalny problem – wyższy podatek od nieruchomości.

Dla właściciela mieszkania prowadzenie w mieszkaniu JDG może oznaczać obowiązek odprowadzenia wyższego podatku od nieruchomości.

Jednak zgodnie z wyrokiem NSA  z 11 sierpnia 1992 r. o sygn. SA/WR 650/92 „wyższa stawka dotyczy powierzchni przeznaczonej wyłącznie na cele związane z JDG” i dalej za wyrokiem WSA z 15 stycznia 2013 r. sygn II FSK 933/11 „za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane natomiast te części budynku, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne.”.

Na gruncie podatku od nieruchomości, aby uniknąć wyższego podatku od nieruchomości może pojawić się się konieczność uzasadniania, że wydzielona część mieszania nie jest przeznaczona wyłącznie na działalność.

W przypadku wydzielenia pomieszczenia wyłączenie na cel działalności np. gabinet właściciel mieszkania jest obowiązany odprowadzić wyższą stawkę podatku.

Let's work
together


    * pola wymagane
    Skontaktuj się z nami

    Umów spotkanie